دوشنبه , ژانویه 24 2022
enfa
خانه / آخرین خبر / بهار برابری، از خرداد ۸۵ تا می ۲۰۲۰، از میانا تا مینیاپولیس

بهار برابری، از خرداد ۸۵ تا می ۲۰۲۰، از میانا تا مینیاپولیس

نژاد پرستی بیماری اجتماع است و بر هر انسان سالمی فرض است که جامعه را از مظاهر آن بپاید و نیز هشیار باشد که خود بدان دچار نگردد.

حرکات برابری خواهانه و تبعیض ستیز عمری به درازای تاریخ بشر دارند و جنبشهای برده ها به رهبری اسپارتاکوس تا جنبشهای ضد طبقه مزدک را شامل میشود.

شکل گیری ناسیونالیسم ایرانی مختصاتی دارد که سبب میشود از آن به ناسیونالیسم ناجاساز (Dislocative Nationalism) تعبیر شود.

این نوع پندار از ایرانی بودن سبب شده است که ایرانی جهان را از منظر غرب بنگرد و ملی گرایی ایرانی بیش از آن که مبتنی بر واقعیتهای میدانی و مبانی تئوریک باشد، تقلیدی بد شکل از آریاییسم غربی باشد و با گذشت سالها نه تنها حرکتی رو به جلو در جهت نقد این نوع ناسیونالیسم انجام نشده، بلکه صرفا تلاشهایی برای وصله پینه کردن این عقاید نخ نما صورت گرفته است.

انسان ملی گرای ایرانی در هزاره سوم زندگی میکند اما ذهنیت ملی گرای او در قرن نوزده فریز شده است.

نگاه به جهان از منظر غرب باعث شده است که واکنشهای انسان ایرانی به مسایل روز مقلدانه باشد و همین تقلید کورکورانه چون دارای اصالت و عمق نیست، منشا اثر پایدار نمیشود.

اعتراضات ضد نژاد پرستی پس از قتل جرج فلوید در مینیاپولیس آمریکا یکی از این موارد است که انسان روشن فکر نمای ایرانی به تقلید غربیها شعارهای زیبای برابری و برادری سر بدهد.

از آنجا که بسیاری از این شعارها فاقد شعور و تعمق است، توسط افرادی سر داده شده که در هر پست محتوای متعفن نژادی می پراکنند و از خون و وطن آریایی دم میزنند و چون برابری خواهی اینان فاقد عمق و شعور است، دور نیست که این مرغان مقلد، باز از وطن آریایی و خون پاک آریایی دم بزنند.

چون واکنش ضد نژاد پرستی و ناسیونالیسم ایرانی نابجاست و حرکتی مقلدانه و فاقد شعور است، انسان ایرانی نژاد پرستی را صرفا محدود به تبعیض بین سیاه و سفید می بیند و چون سفید و سیاه مساله جامعه ایران نیست، وجود نژاد پرستی و فاشیسم ایرانی را از ریشه منکر شوند.

انسان سفید غربی اگر دم از برابری می زند، این روزها در عمل هم پشت حرفهای خود در آمده و دست در دست سیاه پوستها در اعتراضات ضد نژاد پرستی شرکت می کند، و در واقع سفیدها حضور پررنگی در اعتراضات دارند.

اما ردشن فکر نمای ایرانی که امروز در حمایت از برابری داد سخن می دهد، فردا روز مواضع ضد انسانی خواهد داشت و با هزار اطوار تلاش خواهد کرد تضییع حقوق ملل غیر فارس ایرانی را توجیه کند.

در واقع خود برتر بینی و دگر ستیزی (مصادیق فاشیسم) چنان در جامعه ایرانی نهادینه شده است که به راحتی غیر فارسهایی که دم از حقوق شهروندی میزنند را به صحرای مغولستان و عربستان حواله میدهد.

کاریکاتور روزنامه ایران در خرداد ۸۵ و قتل فلوید در می ۲۰۲۰ صرفا بهانه ای هستند تا بغض شهروندانی که زهر تبعیض را چشیده اند و حقوق آنها انکار شده است، بترکد.

در این میان جامعه سفید پوستان آمریکا با همراهی و هم صدایی با سیاه پوستان از این آزمون انسانیت سربلند بیرون آمدند و در سوی مقابل جامعه فارس زبان ایران در سال ۸۵ با انکار تبعیض، توجیه سرکوب و همراهی با سیستم توتالیتر و سرکوبگر در آزمون انسانیت مردود شد.

تبعیض ترک ستیزانه و عرب ستیزانه در ایران مصداق فاشیسم و نژاد پرستی است و میلیونها ترک زاده ایرانی که برای فرار از چماق تحقیر ترک بودن و رسیدن به هویج فارس بودن، به فرهنگ و زبان ملی خود پشت کرده اند و ترکی نمی دانند و یا به فرزندان خود ترکی نمی آموزند، مصداق قتل عام و ژنوساید فرهنگی و زبانی هستند.

در واقع تنها فرق ترکهای ایران با سیاهان آمریکا و اروپا همین است.

سیاهان نمی توانند رنگ پوست خود را تغییر دهند، پس به ناچار باید با تبعیض سیستماتیک بجنگند و آن را تغییر دهند اما ترکهای ایرانی با تغییر زبان از این تحقیر فرار میکنند و حس خود برتر بینی فاشیسم هم به این طریق ارضا میشود و صورت مساله را پاک میکند و بدون اشاره به مشروط کردن ایرانی بودن به فارس بودن، تبعیض را انکار میکند.

افرادی که برای قتل فلوید عزاداری می کنند اگر به گفته های ضد نژاد پرستانه و برابری جویانه خود باور دارند برای رفع تبعیض از ملل غیر فارس زبان ایران قدم بردارند و با ما همراه شوند.

در واقع انتظار ما از فارسها این است که پا به پای ترکها و سایر ملل ساکن ایران، برای احقاق حقوق زبانی و ملی غیر فارسها تلاش کنند، در غیر این صورت این ادعای بدون عمل ارزنی نمی ارزد.

ابراهیم مهانق

درباره admin

این موارد را چک کتید

فوری

مدیریت احیای دریاچه اورمیه به سبک رژیم ایران

اجرای طرح احیای دریاچه اورمیه به یک دانشجو سپرده شد احمد بایبوردی سرپرست مرکز تحقیقات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *