استانداری غرب آزربایجان یا مرکز عملیاتی پ.ک.ک؟!

گسترش نفوذ افراد نزدیک به گروه‌های تروریستی به سیستم مدیریتی غرب آزربایجان با ابتکار عمل محمد مهدی شهریاری روزبه‌روز ابعاد جدیدتری به خود می‌گیرد.

دقیقاً یک سال پیش بود که اسکندر خنجری یکی از خبرنگاران کردزبان هوادار گروه تروریستی  پ.ک.ک با حکم محمدمهدی شهریاری  استاندار غیربومی غرب آزربایجان به سمت مسئول روابط عمومی استانداری انتصاب شد.  امروز باگذشت یک سال از آن ماجرا، اسکندر خنجری در سیستم مدیریتی استان آزربایجان غربی دارای سه پست متفاوت است؛ اما این فرد کیست و چگونه توانسته طی یک سال این‌گونه پله‌های ترقی را طی کند.